Unikt chaufførkoncept

Omdrejningspunktet hos ICB A/S er et specielt chaufførkoncept, der i al sin enkelthed går ud på, at lastbilen holdes kørende hele tiden med skiftende chauffører.

Den første chauffør kører lastbilen til en af de faste chauffør-destinationer, hvor en anden chauffør står klar til at overtage kørslen og videreføre transporten til næste chauffør-destination.

Dette Non-Stop koncept videreføres indtil transporten er fremme hos modtageren, og giver således de absolut hurtigste transporttider, der kan gennemføres indenfor gældende regler.

Fordele ved Non-Stop konceptet

Konkurencefordele
Vore kunder kan bruger de hurtige transporttider som salgsargument overfor deres egne kunder.

Sparet administration
Som følge af vort koncept der ikke tages hensyn til køre-/hviletider, når de beregner transporttider og laver logistikplaner.

Lokale chauffører 
Selvom vi bruger skiftende chauffører på lastbilerne, så vil det som ofte være den samme chauffør, der møder kunderne ved henholdsvis på- og aflæsning.

Sikker transport
Risiko for røveri og tyveri af gods mindskes, idet vore lastbiler kun befinder sig på rastepladser i meget kort tid og altid med vågne chauffører.